Producció

Molturem les nostres terres després de deixar-les oxigenar durant anys en espais oberts i assecades al sol en camp obert.
Gràcies al nou cremador de biomassa s’ha optimitzat la qualitat i la quantitat de molturació de terres pròpies i d’altres terres. Actualment podem suministrar altres sectors que també utilitzen argiles en pols.
– Espais naturals: Les nostres terres molturades són utilitzades també en espais naturals de ciutats i pobles per embellir passejos, parcs i jardins.
– Cosmètica: Les argiles tenen la capacitat d’absorbir toxines i excés d’olis de la pell. L’argila en pols és utilitzada en cosmètica natural per a màscares facials i tractaments corporals en Spas i centres d’estètica. L’ús regular dels tractaments amb argila neteja i revitalitza la pell mentre millora la circulació sanguínia.
– Alimentació animal: La ingestió d’argila és natural per als animals de pastura, si tenim en compte que els sòls agrícoles sovint contenen argila. Actualment es barregen argiles amb pinsos per complementar la dieta del bestiar que no rep el complement natural directe de la terra.
– Bioconstrucció: Materials naturals com el fang, ajuden a realitzar construccions d’habitatges saludables, eficients i sostenibles. Actualment s’utilitza fang per la bioconstrucció per crear hàbitats respectuosos amb la salut dels seus ocupants i el Medi ambient. Els seus principis bàsics són evitar els materials tòxics, la reducció de la contaminació atmosfèrica i electromagnètica.